Polietilen Balıkçı Ağları

  • Fabrika doğrudan Satış, uygun fiyatlar
  • Korozyona, güneşe ve donmaya karşı koruma
  • Yüksek mukavemetli ve sağlam
  • 100 gr , 200 gr ve 500 gr bobinlerde satılmaktadır.

Fiyat Teklifi Almak, Ölçülerinizi Bildirmek veya Detaylı Bilgi İçin 0212 853 46 26 yada 0542 672 46 26 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

AĞ İPLİĞİNİN YAPIMINDA KULLANILAN MATERYALLER
Ağ ipliklerinin ana maddesi iki ana kaynağa dayanmaktadır. Bunların bir kısmı doğaldır, diğer bir kısmı ise kimyasal yolla elde edilen sentetik materyaldir (Mengi,1989:367).
Doğal Materyaller
Geçmiş dönemlerde su ürünleri avcılığı ama-cı ile yapılan araçlarda çeşitli doğal liflerden yarar-lanılmıştır. Bunların başında; pamuk, kendir ve kenevir gelmektedir. Bunlar iki ana grupta toplanmaktadır (Hoş-sucu, 1998:247).
1. Bitkisel lifler
2. Hayvansal lifler (Mengi, 1989).
Bitkisel Lifler
Ağ ipliği ve halat yapımında pamuk, kendir, sisal keneviri, kenevir, keten, rami, manila keneviri ve kenevir muzu (abaca) kullanılmaktadır (Hoşsucu ve diğ., 2002:237). Ağ ve halat yapımında kullanılan lifler, bit-kilerin saplarından (keten, kendir), yapraklarından (manila, sisal), meyvelerinden (kokos) ve çekirdek-lerinden (pamuk) elde edilmektedir (Mengi, 1989; Hoşsucu ve diğ., 2002:237). Bitkisel organik liflerin artık kullanım alanının pek fazla olmamasının en büyük nedeni organik bir yapıya sahip ölü bitki parçalarından oluşan bu liflerin çürümesidir (Hoşsu-cu ve diğ., 2002:237).
Hayvansal Lifler
Ağ ipliği ve halat yapımında ipek, yün, kıl vb. doğal hayvansal lifler kullanılmıştır. İpek lifleriyle plankton ağı, serpme ağı ve uzatma ağı yapılmıştır. Japonya’da özel ağların yapımında halen ipek kullanılmaktadır. Hayvansal lifler, yüksek üretim maliyetleri, düşük dayanımları, istenilen özelliklerde ağ ve halat yapımına cevap vermemesi ve aynı zamanda sentetik liflerin tercih edilmesinden dolayı artık kullanılmamaktadır (Hoşsucu ve diğ., 2002:237).
Sentetik Materyaller
Selülozdan yapılan doğal polimerlerin bulun-ması 20. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Bunla beraber gerek selüloz, gerekse protein madde-lerinden yapılan suni lifler balıkçılığın ağ materyali olarak, kopma dayanımlarının düşüklüğü ve elastikiyetlerinin olmaması yüzünden yerleşme-miştir. Yine suni liflere dahil olmakla beraber basit kimyasal maddelerden oluşturulan sentetik materyal balıkçılığın gerektirdiği özelliklere en çok uyan ipliği vermekte ve zamanımızda kullanılan ağ ma-teryalini genellikle bunlar oluşturmaktadır (Mengi, 1989:367).
Sentetik Materyal Grupları
Kimyasal reaksiyonlarla fabrikasyon sonucu elde edilen lifler 7 grupta toplanır. Bunlar, sentetik lifler olarak da adlandırılmaktadır (Tablo1) (Klust, 1982:175; Mengi, 1989:247). Tablo 1. Sentetik lif çeşitleri
Türkçe Adı İngilizce Adı Simgeleri
Poliamid Polyamide PA
Poliester Polyester PES
Polietilen Polyethylene PE
Polipropilen Polyprophylen PP
Polivinilklorür Polyvinylclorid PVC
Polivinilidenklorür Polyvinyliden chloride PVD
Polivinilalkol Polyvinyl alcohol PVA

Donanım İleri İçin Fiyat Teklifi Almak, Ölçülerinizi Bildirmek veya Detaylı Bilgi İçin 0212 853 46 26 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.

ÜRÜN FİYAT TEKLİF ALMA FORMU